gewasbescherming

Gewassen worden voortdurend bedreigd. Ze staan bloot aan de wisselvalligheden van het klimaat en de bodemgesteldheid. Ze moeten worden beschermd tegen onkruid, insecten, mijten, knaagdieren en ziekteverwekkende micro-organismen.
Die veranderende factoren verklaren waarom het rendement verschilt volgens het seizoen of het bewerkte perceel.

Luc Pauwels NV is sinds jaren uw partner voor een rendabele, beredeneerde en efficiënte gewasbescherming.
Onze vertegenwoordigers stellen samen met u alles in het werk om een maximaal rendement te halen uit uw percelen, en dit met respect voor een duurzame ontwikkeling.
Insecticiden, fungiciden, herbiciden: de beste producten en advies vindt U bij ons!

FYTOLINKS:

- Fytoweb
- Monsanto
- Belchim
- Syngenta
- Bayer Cropscience
- DOW agrosciences
- Dupont
- BASF