Vrijstelling kilometerheffing voor tractoren

Geplaatst op: 23/08/2016

Vanaf 1 april zal er een kilometerheffing moeten betaald worden op alle autosnelwegen en sommige gewest - en gemeentewegen, wanneer de vrachtwagen/tractor een MTM heeft van meer dan 3,5 ton. Deze kilometers worden geregistreerd door een toestel dat je gratis, maar onder waarborg, kan bestellen of ophalen.

Op de site van de Vlaamse belastingsdienst kan je een vrijstelling aanvragen door het online formulier in te vullen. Dit geldt enkel wanneer je de tractor gebruikt voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- of bosbouwerkzaamheden.

Deze vrijstelling kan ook worden aangevraagd door loonwerkers die enkel lanbouwloonwerk uitvoeren. Echter, indien deze wagens gebruikt worden voor grondwerk of voor transport gelden de gewone regels van de kilometerheffing en kan je bijgevolg geen vrijstelling aanvragen.

Informeer je goed op de site van de Vlaamse overheid. Op deze manier kan je de sancties van 1000€ vermijden!