AGR-GPS-verplichting bij burenregeling vanaf 1 augustus

Geplaatst op: 16/07/2020

Wanneer moet u de AGR-GPS-app bij burenregeling gebruiken en hoe werkt hij? Klik hier en ontdek het in dit korte filmpje.

Bij welke burenregelingen moet een AGR-GPS-app worden gebruikt?

De AGR-GPS-app moet worden gebruikt bij het vervoer van vloeibare dierlijke mest met een burenregeling naar:

  • alle percelen van de afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3
  • de mestopslag van de afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of gebiedstype 3

Wie moet de AGR-GPS-app gebruiken?

Wie de mest vervoert, dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest, moet de AGR-GPS-app gebruiken. De aanbieder en de afnemer van de burenregeling moeten dus goed afspreken wie de mest vervoert en dus de app zal gebruiken.

Wat is het verschil tussen de gebiedsgerichte maatregel 'verplicht gebruik van een erkende mestvoerder vanaf 1 augustus' en de AGR-GPS-verplichting bij burenregelingen?

De gebiedsgerichte maatregel is een maatregel op perceelsniveau en legt op dat jaarlijks, vanaf 1 augustus, elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 en 3  moet gebeuren door een erkende mestvoerder met een mestafzetdocument (MAD) en AGR-GPS (behalve in het geval van grasland of blijvende teelt). Vanaf 1 augustus is vervoer in het kader van een burenregeling, grensboerregeling, eigen mest naar eigen grond naar percelen in gebiedstype 2 en 3 niet mogelijk. Dat vervoer moet gebeuren door een erkende mestvoerder met MAD en AGR-GPS. Een erkende mestvoerder moet alle transportmiddelen die hij gebruikt bij het transport van dierlijke of andere meststoffen opnemen in zijn erkenning. Bij elk mesttransport moet de erkende mestvoerder gebruikmaken van het AGR-GPS-systeem.

De verplichting van gebruik van de AGR-GPS-app voor burenregeling geldt op bedrijfsniveau. Als het gaat over het vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of 3, moet het vervoer gebeuren met een AGR-GPS-app. Dat geldt zowel voor het vervoer naar percelen als het vervoer naar mestopslag van die landbouwer. Die bepaling geldt alleen voor het vervoer in het kader van een burenregeling. Voor het vervoer van eigen mest naar eigen grond moet de AGR-GPS app voor burenregeling niet gebruikt worden.

Klik hier voor meer info.

Bron: VLM.be