NAJAARSDEMO VEEHOUDERIJ (OPLEIDING FYTOLICENTIE)

Geplaatst op: 04/09/2017

Waar en wanneer?

Op donderdag 7 september om 13h00 bij Antoine Van Tomme,   Ruddershove 16, Velzeke (Zottegem)

Ofwel

Op dinsdag 12 september om 13h00 bij Mark, Koen en Kristof Claeys, Ketsebroek 7, Lembeke.

Fytolicentie?

Beide demo’s tellen mee voor de verlenging van de Belgische fytolicentie.  Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen.   De demo in Lembeke telt ook mee voor de verlenging van de Nederlandse spuitlicentie (pasje niet vergeten)

Inschrijving voor de fytolicentie kan telkens tussen 13h00 en 13h45.

PROGRAMMA

De rondgang duurt 3 uur en behandelt volgende onderwerpen:

Graslanddemo:

  • - Onkruidbestrijding in het najaar: de voor- en nadelen + Smartgrass : groeiregulator, wat is het effect op de opbrengst? door Patrick Piessens (Nufarm)

  • - Korte voorstelling gamma graszaadmengsels door Luc Pauwels nv

  • - Herkennen van onkruidgrassen in weide: wat zijn de schadedrempels? Demo doorzaai door Tom Willems (Barenbrug)

  • - Driftreducerende doppen: wetgeving en demo door Bart Mattthys (Delvano) op demo Velzeke en door Jan Provoost  (Groep Kverneland) op demo Lembeke

  • - Demo maaien: met Vicon vlindermaaier extra 390 Duche door Jan Provoost (Groep Kverneland) op demo Lembeke

Maisdemo:

  • - Vibrance: nieuwe zaaizaadontsmetting met uitstekende werking tegen rhizoctonia. Voorstelling potproef door Kurt Goethals (Syngenta Seeds)

  • - Onkruidbestrijding 2017: evaluatie 2017 + Knolcyperus breidt uit: hoe herkennen en bestrijden door Stef Dierickx (Belchim)

  • - Maisdemo: voorstelling van 25 toprassen van 6 zaaizaadfirma's

Einde?

Op het einde van de rondgang wordt er een drankje voorzien!

Inschrijven?

Om praktische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen ten laatste 2 dagen voor de demo. Dit kan via uw vertegenwoordiger of via  [info@luc-pauwels.be] of via tel 09 344 89 60.

Voor meer info m.b.t. deze demodag kan u steeds terecht bij uw vertegenwoordiger.

Deze demo wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande partners:

Met vriendelijke groeten,

Luc Pauwels nv