MAP 6: welke registers moet u bijhouden?

Geplaatst op: 09/03/2021

In oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit dat de registratie van kunstmest regelt principieel goed. De wettelijke verplichtingen over de manier waarop u het register moet bijhouden en binnen welke termijn, gelden pas na de publicatie van het besluit in het Belgisch Staatsblad. Het online registeren is tot op heden nog niet verplicht, het bijhouden van een kunstmestregister op papier is echter wel verplicht. Klik op de onderstaande registers voor een handig overzicht over wat u dient bij te houden.

Klik op volgende link voor uitgebreide info over de kunstmestregisters: vlm.be/kunstmestregisters