Droogte erkend als landbouwramp

Geplaatst op: 08/06/2020

De tegemoetkoming kan vanaf nu aangevraagd worden met dit formulier.  De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 30/06/2020. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. 

De landbouwramp werd erkend voor de schade aan de teelt van appelen, peren, kiwibes, rode bes, framboos, wortelen, uien, bonen en knolselder voor het gehele Vlaamse grondgebied. Indien de schade betrekking heeft op een andere teelt, dan heeft het geen nut om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen.

Indien u in aanmerking komt, kunt u de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat u vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij (zie bijlage of  www.vlaanderen.be/landbouw onder de rubriek “bedrijfsvoering” doorklikken naar “landbouwrampen” en vervolgens “zomer 2019” (https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/zomer-2019)). De tegemoetkomingsaanvraag  moet ingediend worden bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar uw bedrijfszetel is gevestigd.

Een  tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie.
Indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert, moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd voor zover dit ons nog niet werd bezorgd.

De processen-verbaal die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, werden reeds rechtstreeks opgevraagd bij de gemeenten. De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de zomer 2019 die werden opgesteld na 22 oktober 2019, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Voor de fruitsoorten moet ook de definitieve schadevaststelling ten laatste op 22 oktober 2019 gebeurd zijn. Voor de groenten mag de definitieve schadevaststelling later gebeuren maar moet ten laatste op 29 november 2019 gebeurd zijn.

Indien u nog vragen heeft kan u steeds terecht op volgende website of bij uw vertegenwoordiger.

Met vriendelijke groeten

Luc Pauwels nv