Droogte erkend als landbouwramp

Geplaatst op: 08/11/2018

De tegemoetkoming kan vanaf 29/10/2018 aangevraagd worden met dit formulier. U kan slechts een tegemoetkoming aanvragen indien de schade door de gemeentelijke schattingscommissie of door een onafhankelijk expert is vastgesteld. De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019. Aanvragen die later worden ingediend worden niet meer aanvaard. De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij uw provinciale buitendienst.  

Praktische regeling:

De aanvragen zullen, indien ze volledig en coherent zijn, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld. 

De tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en in voorkomend geval voorzien zijn van de nodige bijlagen zoals :

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd;
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.

Indien de schade werd vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie, dan hoeft u het (de) proces(sen)-verbaal niet mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De processen-verbaal zullen door de administratie rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd. Proces(sen)-verbaal van 1ste (voorlopige) schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018 die uitgevoerd zijn na 30 september 2018,  worden niet meer aanvaard voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de droogte en de schade niet meer eenduidig kan vastgesteld worden. De gemeentes hebben tot en met 1 december 2018 de tijd om de proces(sen)-verbaal  van definitieve schadevaststellingen over te maken.

Indien u nog vragen hebt hierover kan u steeds terecht op deze website of bij uw vertegenwoordiger.

Met vriendelijke groeten

Luc Pauwels nv