BovaerĀ® van Laitterie des Ardennes verkrijgbaar bij Luc Pauwels nv

Geplaatst op: 26/10/2023

De vraag naar zuivel met een lagere CO2 voetafdruk neemt wereldwijd toe. Veel zuivel producenten verbinden zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met de productie van hun producten te verlagen. Laitterie des Ardennes (LDA), Interfood en Nestlé werken samen met dsm-firmenich (dsm) aan het verlagen van de enterische methaanemissies door het voeren van Bovaer. Het doel is om vóór 1 januari 2024 gestart te zijn met het gebruik van het EU goedgekeurde methaan reducerend voeder additief Bovaer® bij 17.500 melkkoeien. Elke melkveehouder die melk levert aan LDA kan vrijwillig instappen in dit project. LDA leden zijn hier recent over geïnformeerd en kunnen zich via een formulier in de door LDA verzonden e-mail registreren voor dit project. De volledige kosten van Bovaer® worden door LDA terugbetaald. Vlaamse melkveehouders die wensen deel te nemen kunnen zich vóór 1 januari 2024 aanmelden voor de ecoregeling (0.07 euro/koe/dag = 25 euro/jaar). Deze subsidie mogen ze integraal houden. De voorwaarden voor het verkrijgen van de ecoregeling kan je terugvinden op https://www.rundveeloket.be/CEER/maatregelen/3-NOP

- Start met voeren voor 1 januari 2024.
- Vaste dosering van 13.5 gram Bovaer®10 per lacterende koe per dag. Dit is de dagelijkse dosering op basis van een gemiddelde DS opname van 22.4 kg. Dit is zo bepaald volgens de voedermaatregelfiche.
- Bovaer® dient ingemengd in een mineralenmengsel of in een meelmengsel (geen geperste krachtvoeders) die daarna ingemengd wordt in het gemengd rantsoen. Het is dus niet toegelaten om het toevoegingsmiddel Bovaer® of een premix met Bovaer® rechtstreeks aan de melkveehouder te verkopen noch om het rechtstreeks in te mengen aan het rantsoen
- Geen toepassing van weidegang maar een continue gift aan het voerhek zodat de berekende methaanreductie van 26% gehaald wordt.
- Voor het voeren aan droogstaande koeien of drachtige vaarzen is geen Vlaamse subsidie voorzien.
- De melkveehouder moet tijdens een controle beschikken over alle rantsoenberekeningen door het jaar heen en de facturen met daarop de aangekochte hoeveelheid Bovaer®. Dit kan de hoeveelheid Bovaer® 10 zijn of de hoeveelheid Bovaer 10® - 50%.

Bovaer® kan aangekocht worden bij Luc Pauwels nv. We bieden 2 standaardproducten aan:

- Bovaer® 10: Toevoegingsmiddel te gebruiken enkel door premix- en voederfabrikanten die over een vergunning beschikken om premixen te produceren.
- Bovaer®10 - 50%: Premix bestaande uit 50% Bovaer®10 en 50% drager (krijt en tarwe). Te gebruiken door premix- en voederfabrikanten die over geen vergunning beschikken om premixen te produceren.

(Maat)mineralen met Bovaer® erin verwerkt kunnen we ook produceren en aanbieden.

De samenwerking tussen deze bedrijven op het gebied van Bovaer® is een belangrijke stap om tegen 2030 in Vlaanderen de enterische methaanemissies te verminderen met 19%. Uit eerdere pilots met Bovaer® (FrieslandCampina, Arla, Danone) met een groot aantal deelnemende melkveehouders is gebleken dat we op een grote schaal Bovaer® kunnen inzetten en dat de deelnemers ervaren dat ze op een eenvoudige en veilige manier de methaanuitstoot van hun koeien kunnen verlagen.